adana web tasarım

adana web tasarım

adana web yazılım

adana web tasarım firmaları

MARKA TESCİL
Hukuki tanıma göre “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.”
 
MARKA TESCİL
Türkiye’ de markaların koruma altına alınmasının güncel hale gelmesi 1995 yılından sonra başlamıştır. 1995 yılında “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra da işletmeler kullanmakta oldukları ve kendilerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan isim, şekil gibi ibarelerle kullandıkları markalarını tescil ettirerek koruma altına aldırmaya başlamışlardır.

Türkiye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren her işletme muhakkak bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle de müşterilerince tanınmaktadır. Markayı önce tanıtmak ve daha sonra tescil ettirmek düşüncesi Hak sahiplerini, haklarının kaybı ile yüz yüze getirebilmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce Tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.
Türk Patent Enstitüsü’nde Tescil Müracaatları başvuru tarihine göre işlem görmekte olduğundan, koruma altına alınmamış Marka, Hak Sahibi tarafından tanıtılmaya çalışıldığı dönemde, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda Hak Sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir. Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek Hak Sahibinin ya markasından vazgeçmesine ya da maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır.

Markanızın tescille korunmaması durumunda; aşağıdaki tüm haklar; geri döndürülemez şekilde “ilk gelen alır” prensibine göre kanunen başvuru yapacak diğer kişi ya da kuruluşlara geçecektir.

Tescil başvurusu ile birlikte 10 yıl sürecek bir koruma süreci başlayacaktır.

Diğer kişi ve kuruluşların bu markayı kullanması ve haksız rekabet unsurları ile taklit – kopya gibi kanunsuz uygulamalarını önlenebilir olacaktır.

Markanın devir, satış, franchising, bayilik ve lisans verilmesi gibi tüm ticari hakları elde edebileceksiniz.

TSE Kalite Belgelendirmesi – Garanti Belgesi – COM.TR uzantılı internet adreslerini alınması işleminde zorunlu bir aşama tamamlanmış olacaktır.

Markanızın İSİMTESCİL ® işareti ile kullanımı ve tescil durumunun beyanı mümkün olacaktır.
Adana Marka Tescili Nedir, Nasıl Yapılır ?
Adana Marka tescili yapmak için 2 seçeneğiniz bulunmaktır; Kendiniz TPE (Türk Patent Enstitüsü) sitesine giderek online başvuru yapabilirsiniz veya TPE’nin Marka vekillerinden (Yetkili Patent Ofisleri) aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Marka Vekili – Patent Ofisleri üzerinden marka tescil başvurusu yapmak her zaman daha avantajlı olmaktadır. Çünkü Adana Marka Tescili Marka Tescil işlemi 9 – 10 ay kadar süren ve takip gerektiren bir süreçtir. Marka vekilleri sizler adına bu süreçleri takip ederler. Böylece küçük bir HİZMET BEDELİ karşılığında marka başvuru işleminizi yorulmadan yapabilirsiniz. Adana Marka Tescili Marka tescil yaparken ihtiyacınız olacak 45 adet marka sınıfı bulunmaktadır. Hangi sektörlerde markanızı tescil ettirmek istiyorsanız o sınıflarda başvuru yapmanız gerekmektedir.
Başvuru aşamasında Marka Sınıf Başvuru Ücreti (Kaç sınıflı başvuru yapılacaksa) + Marka Vekili Hizmet Bedeli + KDV olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca bu süreç sonunda markanız TPE (Türk Patent Enstitüsü) tarafından onaylanırsa TPE hesap numaralarına “Marka Yenileme Ücreti” yatırılır. Bu marka yenileme ücreti yatırıldıktan sonra markanız tescil ettiğiniz sınıflarda 10 yıl size aittir. 10 yıl dolmadan 6 kadar evvel tekrar 10 yıllık marka yenileme ücreti yatırılarak süre uzatılmaktadır.

Adana Marka tescil işlemi herhangi bir işletme veya kişinin kendi üretmiş olduğu, isim kullanım haklarının tamamen kendisine ait olmasını arzuladığı bir marka adının TPE (Türk Patent Enstitüsü) tarafından kayıt altına alınma yani tescil edilme işlemidir. Asıl kullanılışı “Marka Tescili” olmakla birlikte çoğu zaman toplum içerisinde “İsim Tescili” olarak anılmaktadır.

Burada çoğu zaman karışıklığa neden olan bir duruma açıklık getirmek gerekir. Diyelim ki bir şirket kurmaya karar verdiniz. Ve bu kuruluş işlemleri için gerekli mercilere başvuruda bulundunuz. Sizden şu ana kadar kullanılmış şirket isimleriyle birebir aynı olmayan farklı bir kuruluş unvanı sunmanız istenmektedir. Evet, sizin kurmuş olduğunuz bu işletme isim olarak başka bir girişimci tarafından kesinlikle aynı şeklide tescil ettirilemez.

Ancak burada atlanan husus; marka tesciliyle şirket unvan kayıt tescilinin farklı konular olduğudur. Her marka özerk olarak tescil edilir. Şirketin unvanı veya ticari isminin tescili için ayrı bir başvuru gerekmektedir.
Faydalı Model Nedir ?
Adana Faydalı model hukuki tanımına göre “tekniğin bilinen durumunu aşma ölçülerini gerçekleştirmeyen ancak yeni ve az da olsa teknik ilerleme sağlayan sınaî mülkiyet hakkıdır.” Patent sahibine sağlanan koruma faydalı model sahibine de aynen tanınır. Ancak Adana faydalı model koruma süresi 10 yıl olup bu süre uzatılamaz. Bu süre sonunda ya faydalı model durumu ortadan kalkar ya da bu süre zarfında geliştirilen özellikler de ürüne eklenerek patent başvurusu yapılır. Ardından markalaşan ürünün marka tescili de yapılarak ürünün her hakkı mahfuz edilir.
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 ve 10. maddelerine göre yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlar faydalı model korumasından faydalanır. Kararname mutlak yenilik ilkesini benimsemiştir. Bunun anlamı faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni değildir. Sanayiye uygulanabilirlik ise buluşun sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ya da kullanılabilir olmasıdır. Ayrıca, yöntemler ile kimyasal buluşlar için belge başvurusunda bulunulamamaktadır.

Adana Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılmadan önce, belge başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. İstenilen tüm belgeler hazırlandıktan sonra Faydalı Model Belgesi için başvuru yapılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bu işte tecrübeli bir firmadan profesyonel olarak destek almaktır.

Başvuru resmi patent bülteninde yayınlandıktan sonra eğer erken yayın talep edilmemişse, başvuru on sekizinci aya denk gelen resmi patent bülteninde, erken yayın talep edilmişse uygun olan ilk resmi bültende yayınlanmaktadır. Yaklaşık olarak erken yayın talep edilen başvurular, 5 - 6. aya denk gelen bültende yayınlanmaktadır. Talep doğrultusunda bu süre uzayıp kısalabilmektedir.

Başvurularda içerik incelemesi yapılmamaktadır. Yani Türk Patent Enstitüsü, başvuruya konu olan buluş yeni mi değil mi diye başvurunun içeriğini incelememektedir. Yayınlanan başvurulara gelecek itirazları değerlendirerek karar vermektedir.

Dolayısı ile Adana Faydalı Model Belgesi başvurularında, erken yayın talep edilmişse ortalama 10 - 12 ayda, erken yayın talep edilmemişse 22 - 24 ayda bu belge alınmaktadır.
Adana Marka Tescilinin Faydaları
Günümüz dünyasında kullandığımız markalar gerçek nesnelerden daha değerli hale gelmiştir. Şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan daha çok artık markalarının değerleri ile ölçülmekte ve değerleri buna göre belirlenmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da yasal olarak korunması gereklidir. Markanın koruması, yetkili mercilerin ilgili markayı sahibi adına tescil etmesi ile mümkündür. Türkiye’de markalar, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uyularak korunur ve bu tür işler aynı kararnameye uyularak yapılır.
Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları “marka tescili” ile koruma altına almalıdırlar. Adana Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve en güçlü kanuni yoldur. Adana Marka tescil edildiğinde yetkili merciler markanın “trademark”ını onaylarlar ve tescil ederler. Dolayısı ile markanın aleyhine gelişecek bir durumda tescil sahibi kişinin tüm hukuki hakları meşruiyet kazanır.

Markanızı tescil ettirmenin size ve markanıza olan faydalarından bahsetmek gerekirse öncelikle tescilli markanın aynısı veya benzeri başka firmalarca veya kişilerce; söz konusu tescilli markanın aynı mal ve/veya hizmetleri için kullanılamaz, taklit edilemez. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü’nce Tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir. Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır. Marka ancak tescille korunabilir hale gelir ve 10 yıl boyunca korunurlar.

Markanızın başkasına devri, lisans konusu olabilirliği, rehin veya teminat olarak gösterilebilirliği tescille mümkündür. TSE, TSEK belgesi başvurularında, TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri birçok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilmektedir.

Markanızı korumanın en ucuz yolu marka tescilidir. Ticaret Unvanları ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmazlar. Ürün ihracatı, yurtdışı fuar katılımı gibi uluslararası faaliyetlerinizde beklenmedik mağduriyetlerle karşılaşmayı önler.
Adana Marka Tescili’nin size getireceği diğer faydalar ise şunlardır :
Rekabette öne geçmeyi sağlar.
Benzer bir markanın piyasaya çıkmasına itiraz edebilme hakkı ve önceliği verir.
Lisans verebilme veya Franchising yoluyla başkalarına kiralama olanağı sağlar.
Alt markalar yaratma olanağı verir.
Ürünün ve hizmetin kalitesi, güvenilirliği gibi konularda fikir verir. Sizi anlatır.

adana web tasarım şirketleri

adana web tasarımı yapan firmalar

adana web sitesi tasarımı

 
Satış Sözleşmesi Gizlilik ve Güvenlik İade Şartları Ödeme ve Teslimat
Copyright © 2011-2024 - piramitbilisim.com.tr